Revisionsfirmaet

Evan Klarholt


registreret revisor

Services

Revisionsfirmaet Evan Klarholt

CVR.nr 10 68 65 04

Ydelser

Udarbejdelse af årsregnskaber for selskaber, ApS og A/S.
Udarbejdelse af årsregnskaber for andelsboligforeninger.
Udarbejdelse af årsregnskaber for frikirker og kirkesamfund
Udarbejdelse af årsregnskaber for foreninger.
Skatte- og moms rådgivning.
Bogholderi- og regnskabsrådgivning.

Smørum Revision

Registreret revisionsanpartsselskab
Flodvej 73, 2765 Smørum
CVR.nr. 43 48 74 69
Registreret revisor: Evan Klarholt

Ydelser

Revision af revisionspligtige selskaber, ApS og A/S.
Revision af revisionspligtige foreninger.
Stiftelse af selskaber, ApS og A/S.
Omdannelser af personligt ejede virksomheder til ApS eller A/S.
Selskabsretlige erklæringer.
Genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning.

Vi har gode forbindelser til

Advokater.
Banker.
Bogføringsbureauer.
Bogholderisystemer.
Lønsystemer.