Revisionsfirmaet

Evan Klarholt


registreret revisor

Services

Ydelser

Stiftelse af selskaber IVS - ApS - A/S.
Omdannelser af personligt ejede virksomheder til ApS eller A/S.
Udarbejdelse af årsregnskaber for IVS - ApS - A/S.
Udarbejdelse af årsregnskaber for andelsboligforeninger.
Udarbejdelse af årsregnskaber for foreninger.
Skatte- og moms rådgivning.
Bogholderi- og regnskabsrådgivning.

REVISION & REVIEW PARTNER

registreret revisionsanpartsselskab
Riskær 5, 2765 Smørum
registreret revisor Evan Klarholt


Revision af revisionspligtige selskaber.
Revision af revisionspligtige foreninger.
Revision af projekt- og tilskudsregnskaber.
Erklæringer vedr. selskabskapital.
Genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning.

Vi har gode forbindelser til

Advokater.
Banker.
Bogføringsbureauer.
Bogholderisystemer.
Lønsystemer.